หลายครั้งที่ลูกค้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้บริการบริษัท รปภ อันเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่รับการแก้ไข หรือมีความล่าช้า และเรารู้ดีว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ ลูกค้า ต้องการเมื่อใช้บริการของเรา  ด้วยประสบการณ์ของทีมทำงานด้านต่างๆ  ทำให้เรารู้ถึงแนวทางและวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ เราเน้นความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิด