aboutus

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นสู่มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย มีคุณภาพสูงสุด และบริษัทเติบโตอย่างมั่นคง

อดีต-ปัจจุบัน งานรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น กับ ชีวิต และทรัพย์สินในการ ประกอบธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพราะจากปัญญาหาอาชญากรรม และความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม ในปัจจุบัน ทำให้มีข่าวเหตุการณ์ที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยทางด้านต่าง ๆ ซึ่งงานรักษาความปลอดภัยมีส่วนช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ ให้ลดน้อยลง  แทคการ์ด ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนางานรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรรักษาความ ปลอดภัย เครื่องมือสำหรับงานรักษาความปลอดภัย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อป้องกันภัย เราต้องคิดนำหน้าบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่จะ ก่ออันตราย และ ความเสียหาย ก่อน 1 ก้าวเสมอ ให้คุณเชื่อและมั่นใจใน มาตรฐาน ของ แทคการ์ด

“ช่องทางคัดสรร รปภ ที่หลากหลาย” เรารู้ดีว่าแรงงาน รปภ. ในปัจจุบันยังเป็นปัญหาสำหรับ รปภ.  บางแห่ง แต่เราเองมีช่องทางที่หลากหลายรูปแบบในการเฟ้นหา รปภ. ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์เพื่อตอบสนองงานบริการให้มีคุณภาพ.

คัดเลือกพนักงาน รปภ. ที่มีคุณภาพ พนักงาน รปภ. ที่มาร่วมงานกับเราต้องมีคุณสมบัติตามที่เรากำหนดไว้เท่านั้น และต้องเป็นไปตาม พรบ.ฯ และเป็นมาตรฐานของเราที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่องานบริการ รปภ ที่ได้คุณภาพ.

ฝึกอบรมพนักงาน รปภ. ก่อนทำงานจริงพนักงาน รปภ. ของเราทุกคน ต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนทำงานจริง เพื่อให้รู้หลักการบริการด้านต่างๆ ที่ รปภ. ต้องรู้และเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

หากคุณกำลังมองหา รปภ. คุณภาพ ติดต่อเราได้เลย.

“ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่” หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่แนะนำการบริการเพิ่มเติมหรือต้องการใบเสนอราคาคลิกที่นี่.

รูปแบบการทำงานของเราที่ลูกค้าต้องการ

เพราะเรารู้ถึงความต้องการของลูกค้าเสมอมา

ทีมปฏิบัติการ และสายตรวจ

การทำงานของทีมปฏิบัติการและสายตรวจถือเป็นหัวใจสำคัญของการงาน รักษาความปลอดภัย เพราะเขาคือผู้ที่มีหน้าควบคุมและดูแลการทำงานของ รปภ รวมถึงการเข้าพบ ลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา และนำไปสู่กระบวนการต่างๆ ที่จะทำให้การบริการ มีีคุณภาพอย่างที่ลูกค้าต้องการและพึงพอใจ และโดยปกติ ทีมงาน สายตรวจปฏิบัติการ ต้องเข้าตรวจหน่วยงานที่รับผิดชอบ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตามนโยบายของบริษัทฯ

รูปแบบการแก้ไขสถานการณ์ที่รวดเร็ว

หลายครั้งที่ลูกค้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้บริการบริษัท รปภ อันเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่รับการแก้ไข หรือมีความล่าช้า และเรารู้ดีว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ ลูกค้า ต้องการเมื่อใช้บริการของเรา  ด้วยประสบการณ์ของทีมทำงานด้านต่างๆ  ทำให้เรารู้ถึงแนวทางและวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ เราเน้นความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิด

การประเมินคุณภาพการทำงานทุกเดือน

เรามีการประเมินคุณภาพการทำงานเป็นประจำทุกเดือนๆ ทั้ง ทีมงานสายตรวจและ รปภ ทุกนาย เพื่อให้เราและลูกค้าได้มั่นใจว่า บุคลากรด้านต่างๆ สามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ผลสรุปของแบบประเมินจะไปสู่การพัฒนาคุณภาพต่อไป.

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ รักษาความปลอดภัย