การทำงานของทีมปฏิบัติการและสายตรวจถือเป็นหัวใจสำคัญของการงาน รักษาความปลอดภัย เพราะเขาคือผู้ที่มีหน้าควบคุมและดูแลการทำงานของ รปภ รวมถึงการเข้าพบ ลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา และนำไปสู่กระบวนการต่างๆ ที่จะทำให้การบริการ มีีคุณภาพอย่างที่ลูกค้าต้องการและพึงพอใจ และโดยปกติ ทีมงาน สายตรวจปฏิบัติการ ต้องเข้าตรวจหน่วยงานที่รับผิดชอบ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตามนโยบายของบริษัทฯ