ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

บริการ รักษาความปลอดภัย แทคการ์ด จำกัด

บริการรักษาความปลอดภัยให้กับ หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร  งาน Event จัดแสดงสินค้า ต่าง ๆ …ปรึกษา วางระบบรักษาความปลอดภัย อิเล็กทรอนิกส์… คัดสรรพนักงาน รปภ. คุณภาพ  บริษัท แทคฯ รับสมัครบุคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโต และ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

 Shift Security to the Future | 9’s Security |