[block_title title=”บริการ งาน รปภ ..ที่คุณไว้วางใจ” css_animation=”bounce”]

ด้วยคุณภาพการบริการ งาน รปภ. ที่เรารู้และเข้าใจเพื่อมอบให้คุณ

[/block_title]

[block_title title=”มาตรฐานหลักสำหรับการบริการ รปภ.” css_animation=”bounce”]มาตรฐานที่เราเน้นเพื่อการบริการรักษาความปลอดภัยที่ดีทั้ง 3 ด้าน[/block_title][section_services_cat cats=”123,124,125″ per_row=”3″ css_animation=”bounceIn” perrow=”3″ buttext=”” count=””]
[block_title title=”การปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.”]เราละเอียดทุกขั้นตอนของการบริการ…ตามหลักสากล งานรักษาความปลอดภัย[/block_title][section_imagescarousel images=”3370,3376,3372,3364,3375,3367,3373,3366,3369,3365,3368,2593,2594,3374,2595,2596,2597,2598,2601,2591,2592,3447,3448,3449,3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459,3363″ img_size=”270×180″]
[box_service button_text=”” image=”2596″ title=”ช่องทางคัดสรร รปภ ที่หลากหลาย” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tactguard.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%2F|||”]เรารู้ดีว่าแรงงาน รปภ. ในปัจจุบันยังเป็นปัญหาสำหรับ รปภ.  บางแห่ง แต่เราเองมีช่องทางที่หลากหลายรูปแบบในการเฟ้นหา รปภ. ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์เพื่อตอบสนองงานบริการให้มีคุณภาพ.[/box_service]
[box_service button_text=”” image=”2716″ title=”คัดเลือกพนักงาน รปภ. ที่มีคุณภาพ” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tactguard.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%2F|||”]พนักงาน รปภ. ที่มาร่วมงานกับเราต้องมีคุณสมบัติตามที่เรากำหนดไว้เท่านั้น และต้องเป็นไปตาม พรบ.ฯ และเป็นมาตรฐานของเราที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่องานบริการ รปภ. ที่ได้คุณภาพ.[/box_service]
[box_service button_text=”” image=”2721″ title=”ฝึกอบรมพนักงาน รปภ. ก่อนทำงานจริง” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tactguard.com%2F%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b1%2F|||”]พนักงาน รปภ. ของเราทุกคน ต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนทำงานจริง เพื่อให้รู้หลักการบริการด้านต่างๆ ที่ รปภ. ต้องรู้และเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี[/box_service]
[section_banner title=”หากคุณกำลังมองหา รปภ. คุณภาพ ติดต่อเราได้เลย.” btn_text=”ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tactguard.com%2F%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%2F|||”]หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่แนะนำการบริการเพิ่มเติมหรือต้องการใบเสนอราคาคลิกที่นี่.[/section_banner]
[block_title title=”รูปแบบการทำงานของเราที่ลูกค้าต้องการ” titlepos=”text-left”]เพราะเรารู้ถึงความต้องการของลูกค้าเสมอมา[/block_title][section_reviews reviews_per_page=”1″ disable_carousel=”1″][section_review]

ทีมปฏิบัติการ และสายตรวจ

การทำงานของทีมปฏิบัติการและสายตรวจถือเป็นหัวใจสำคัญของการงาน รักษาความปลอดภัย เพราะเขาคือผู้ที่มีหน้าควบคุมและดูแลการทำงานของ รปภ รวมถึงการเข้าพบ ลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา และนำไปสู่กระบวนการต่างๆ ที่จะทำให้การบริการ มีีคุณภาพอย่างที่ลูกค้าต้องการและพึงพอใจ และโดยปกติ ทีมงาน สายตรวจปฏิบัติการ ต้องเข้าตรวจหน่วยงานที่รับผิดชอบ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตามนโยบายของบริษัทฯ[/section_review][section_review]

รูปแบบการแก้ไขสถานการณ์ที่รวดเร็ว

หลายครั้งที่ลูกค้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้บริการบริษัท รปภ อันเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่รับการแก้ไข หรือมีความล่าช้า และเรารู้ดีว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ ลูกค้า ต้องการเมื่อใช้บริการของเรา  ด้วยประสบการณ์ของทีมทำงานด้านต่างๆ  ทำให้เรารู้ถึงแนวทางและวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ เราเน้นความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิด[/section_review][section_review]

การประเมินคุณภาพการทำงานทุกเดือน

เรามีการประเมินคุณภาพการทำงานเป็นประจำทุกเดือนๆ ทั้ง ทีมงานสายตรวจและ รปภ ทุกนาย เพื่อให้เราและลูกค้าได้มั่นใจว่า บุคลากรด้านต่างๆ สามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ผลสรุปของแบบประเมินจะไปสู่การพัฒนาคุณภาพต่อไป.[/section_review][/section_reviews]

[block_title title=”Our Customer” titlepos=”text-left”]ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ รักษาความปลอดภัย[/block_title][section_imagescarousel images=”2779,2780,2793,2796,2664,2776,2806,2804,2808,2797,2663,2791,2777,2666,2665,2668,2799,2800,2667,2805,2809,2810,2812″ img_size=”270×180″ css_animation=”bounceIn”]
งาน รปภ
[block_title title=”มาตรฐาน 9’s สำหรับการบริการลูกค้า” titlepos=”text-left”]นี่คือมาตรฐานที่เราตระหนักเสมอ เพื่อให้การบริการ รปภ มีคุณภาพระดับสากล[/block_title]มาตรฐานความเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัท แทค อินเตอร์เนชั่นแนล โซลูชั่น จำกัด ดำเนิน ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางด้าน อิเล็คทรอนิกส์ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้บริหารทีมงานที่ปรึกษามีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมากว่า20ปีบริษัทจดทะเบียนการค้า ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30)และขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและส่งงบการเงินตามกฏหมายกำหนดขึ้นทะเบียนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนและส่งเงินสมทบตามอัตราที่กฏหมายกำหนดเป็นสมาชิกและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยมีบริษัทประกันภัยรองรับความเสี่ยงโดยการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยตามอัตราจ้างมีความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทซึ่งชุดเครื่องแบบมีลักษณะโลโก้-สโลแกนและมีให้เลือกใช้ทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกันหรือตามลูกค้ากำหนดให้


มาตรฐานการคัดสรรบุคลากร
1. เพศชาย อายุ 20-50 ปี ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป
เพศหญิง อายุ 20-45 ปี ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป
2. การศึกษาขั้นต่ำ ป.6 , มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ( ม.3 ) , มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( ม.6 ) ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี
3. ผ่านการทดสอบ แบบคำถาม กระบวนการทางความคิด ยึดหลักความถูกต้อง
4. มีสุขภาพดี ไม่เป็นผู้ที่ติดสุรา หรือยาเสพติดต้องห้าม
5. ผ่านตรวจสอบประวัติบุคลากร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


พนักงานรักษาความปลอดภัย

1. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีงานรักษาความปลอดภัย 3 วัน
– กฏระเบียบการปฏิบัติงาน วินัย ข้อบังคับ บทลงโทษ
– ทฤษฎีการดับเพลิง
– ทฤษฎีการสังเกตุการณ์ เทคนิคการตรวจสอบต่าง ๆ
2. ฝึกอบรมภาคปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 3 วัน
– ฝึกดับเพลิง
– การให้สัญญาณจราจร , การทำความเคารพ
– เทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัว
3. อบรมระเบียบ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่แต่ละหน่วยงาน (ตามประเภทของธุรกิจ)
4. ประเมินผลการฝึกอบรม และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน

หัวหน้า พนักงานรักษาความปลอดภัย
1. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีงานรักษาความปลอดภัย 3 วัน
– กฏระเบียบการปฏิบัติงาน วินัย ข้อบังคับ บทลงโทษ
– ทฤษฎีการดับเพลิง
– ทฤษฎีการสังเกตุการณ์ เทคนิคการตรวจสอบต่าง ๆ
2. ฝึกอบรมภาคปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 3 วัน
– ฝึกดับเพลิง
– การให้สัญญาณจราจร , การทำความเคารพ
– เทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัว
3. อบรมระเบียบ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่แต่ละหน่วยงาน (ตามประเภทของธุรกิจ)
4. ประเมินผลการฝึกอบรม และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
5. อบรมความรู้เกี่ยวกับการเป็นหัวหน้าชุด การควบคุม สั่งการ รายงานผล ต่อบริษัทฯ


มาตรฐานด้านสวัสดิการ

1. เรามีความเที่ยงธรรม ในการจ้างงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตาม นโยบายบริษัท
2. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นเหตุผลให้งานมีคุณภาพ
3. สวัสดิการตามกฏหมาย อาทิ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. มีสวัสดิการ เงินทรงชีพ เงินเบิกล่วงหน้า รายสัปดาห์ (โอนข้าบัญชี)
5. ค่าล่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่วันหยุด ได้ค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานกำหนด
6. ได้เงินพิเศษ เช่น เบี้ยขยัน เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
7. เงินรางวัลพิเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
8. ประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 – 200,000 บาท


มาตรฐานการตรวจสอบการ ปฏิบัติหน้าที่

1. การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งกลางวัน และกลางคืน
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลาง พร้อมประสานงาน ควบคุม และสั่งการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน
3. อุปกรณ์การตรวจตราที่ทันสมัย เพื่อตรวจตราตามจุดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทุกขั้นตอนมีการใช้ระบบเอกสารควบคุม ง่ายต่อการตรวจสอบและประสานงาน
5. CALL CENTER รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง


มาตรฐานควบคุมและพัฒนาคุณภาพ
ทางบริษัทฯ จะมีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อได้ทราบปัญหาหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจะมีแบบฟอร์มให้ทางผู้ว่าจ้างได้ทำการประเมิน แล้วบริษัทจะได้นำผลการประเมิน เข้าสุ่การดำเนินการโดยที่เกี่ยวข้องต่อไป.


มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย
เราเน้นย้ำและให้การฝึกอบรมกับ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกนาย ในเรื่องการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี คือต้องมีจิตใจหรือมีใจรักในงานรักษาความปลอดภัย มีความเต็มใจในการบริการ สุภาพอ่อนโยน มีการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ/ลูกค้า ต้องทำงานโดยมีใจรัก ซึ่งจะแสดงออกมาทางกาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีในกรณีต่างๆ ไม่ขึ้นเสียงหรือใช้น้ำเสียงที่รุนแรง เพราะการบริการที่ดีนั้น ส่งผลทำให้ลูกค้า/ผู้มาติดต่อได้รับความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากการรับบริการ เราจึงปลูกฝังเรื่องการให้บริการที่ดี ให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ. โดยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานและให้ความสำคัญกับแนวทางในการให้บริการสองแนวทาง ดังนี้ ประการแรก คือ ลูกค้า/ผู้มาติดต่อเป็นผู้ถูกเสมอหรือเห็นว่าลูกค้าต้องได้รับการเอาอกเอาใจถือว่าถูกต้องและเป็นหนึ่งเสมอ การให้บริการที่ดีต้องให้ความสะดวก ใช้วาจาไพเราะให้คำแนะนำลูกค้า/ผู้มาติดต่อกรณีที่มีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถาม ประการที่สอง คือ ต้องให้เกียรติลูกค้า/ผู้มาติดต่อ ซึ่งสะท้อนได้จากจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ รปภ. ของเราแล้วเกิดพึงพอใจในการบริการเราเสมอ


มาตรฐานการด้านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย
เรามีมาตรฐานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ดี เพื่อเจ้าหน้าที่ รปภ.และสายตรวจของเราเพราะเราเชื่อว่าการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเป็นการเตรียม ความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของเราสำหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงสิ่งสำคัญ ของการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพสูงสุดคือการมีไหวพริบที่ดีสำหรับการทำงาน ด้านรักษาความปลอดภัยเป็นหนึ่งในนโยบายที่เราให้ความมั่นใจกับลูกค้าและยัง มีการพัฒนาความสามารถขั้นพื้นฐานผ่านการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดี อย่างต่อเนื่องอีกด้วย.


มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม
งานให้บริการรักษาความปลอดภัยถือว่าเป็นงานช่วยเหลือสังคมองค์กรธุรกิจอีกทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้เกิดความปลอดภัยงานให้บริการรักษาความปลอดภัยถือเป็นการช่วยเหลืองานตํารวจอีกทางหนึ่งแบ่งเบาภาระและสนับสนุนการสืบสวนกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆเพื่อตามจับอาชญากรได้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

[block_title title=”กิจกรรมที่เราได้มีส่วนร่วม” css_animation=”bounce”]

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทพันธมิตร เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมด้านต่างๆ โดยใช้ รปภ.ของเราในการจัดงาน

[/block_title][section_imagescarousel images=”3041,3040,3038,3035,3009,3011,3003,3027,3008,3004,2977,2975,2973,2981,2987,2958,2964,2961,2966,2962,2959″ img_size=”270×180″ css_animation=”bounceIn”]

[block_title title=”รางวัลด้านต่างๆ ของเรา” css_animation=”bounce”]

ผลงานที่ผ่านมาของ แทคการ์ด การันตี ด้วยรางวัลด้านต่างๆ
ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกิจกรรมทางสังคมของประเทศ[/block_title]

[box_amount title=”CCTV CARE” amount=”98″ icon_pixflaticon=”flaticon-video52″]
[box_amount title=”Security Guards” amount=”800″ icon_pixflaticon=”flaticon-security51″]
[box_amount title=”Сustomer” amount=”198″ icon_pixflaticon=”flaticon-delivery28″]
[box_amount title=”Security Teams” amount=”50″ icon_pixflaticon=”flaticon-security47″]