CallCenter 09-1912-9555
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30
ขอใบเสนอราคา

บริการรักษาความปลอดภัย ด้านอาคารที่พัก และ โรงแรม

การบริการดูแลความปลอดภัย สำหรับอาคารที่พัก และโรงแรม

แทคการ์ด ให้บริการงาน รักษาความปลอดภัย ในรูปแบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ รปภ.ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ เราคือผู้เชี่ยวชาญในการคัดเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ซึ่งต้องมั่นใจได้ว่ามีทักษะและประสบการณ์ที่ดี โดย แทคการ์ด จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักสูตรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้พักอาศัย แขกและเจ้าหน้าที่ของสถานที่พักนั้น มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

  1. การตรวจตราหลังเวลาการปฏิบัติงาน
  2. การตรวจตราตามจุดสำคัญๆ อย่างเคร่งครัด
  3. การดูแลและรักษาความปลอดภัยในเหตุการณ์ต่างๆ
  4. การดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ลานจอดรถ
  5. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉิน 24 ชม.
  6. ศูนย์บริการข้อมูล 24 ชม.