อาชีพในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) มักเป็นอาชีพที่ถูกมองข้ามในปัจจุบัน แต่หารู้ไม่ว่า

รปภ.มีบทบาทสำคัญหลายด้านของธุรกิจในปัจจุบัน ตั้งแต่สถานที่ก่อสร้างไปจนถึงห้างสรรพสินค้า ดังนั้นวันนี้เราจะพามาทำความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องใช้ในการแสดงบทบาทก่อนที่คุณจะสวมใส่ชุดนั้น ซึ่งสิ่งที่แสดงบทบาทความเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่

สิทธิ์และใบอนุญาต
สิทธิการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานในการทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต โดยผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสามประการคือ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศ และไม่มีประวัติอาชญากรรม ซึ่งหลังจากที่คุณได้รับใบอนุญาตรักษาความปลอดภัยแล้ว
ความรับผิดชอบจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท ยกตัวอย่างเช่น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาตรฐาน: เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พบมากที่สุด บุคคลเหล่านี้ทำงานให้กับบริษัท รักษาความปลอดภัยเอกชนและได้รับมอบหมายให้ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เช่นธนาคารหรืออาคารที่พักอาศัย

ยามควบคุมฝูงชน: มักได้รับการว่าจ้างให้จัดการพฤติกรรมการชุมนุมสำหรับกิจกรรมและงานเทศกาลสาธารณะที่ยิ่งใหญ่

Bodyguard: เจ้าหน้าที่คุ้มกันส่วนตัวคือการปกป้องบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบิน : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมายให้รักษาความปลอดภัยในสนามบินปกป้องผู้โดยสารจากเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตราย