สวัสดิการพนักงาน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันอุบัติเหตุ 100,000 – 120,000 บาท (ผ่านระบบธนาคาร)
 • วันหยุด นขัตฤกษ์ พักร้อนประจำปี 2 แรง

เงินเดือนและเงินเบิกอื่น ๆ

 • เงินเดือนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ค่าแรง 500 – 600 บาท
 • จ่ายค่าแรง 2 ครั้ง ใน 1 เดือน
 • ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน
 • มีทรงชีพประจำสัปดาห์ 1,000 บาท
 • มีเงินเบิกฉุกเฉิน (ค่าเช่าบ้าน , อื่น ๆ ตามความเหมาะสม)
 • ค่าชุด อุปกรณ์ รปภ. ฟรี
 • จัดหาบ้านพักให้
 • ทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จะต้องไม่มีประวัติคดีอาญา

พนักงานสายตรวจและปฏิบัติการ

 • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันอุบัติเหตุ 100,000 – 120,000 บาท (ผ่านระบบธนาคาร)
 • วันหยุด นขัตฤกษ์ พักร้อนประจำปี 2 แรง

เงินเดือนและเงินเบิกอื่น ๆ

 • เงินเดือน + ค่าบริหารหน่วย+น้ำมัน+สึกหรอ+เบี้ยเลี้ยง
 • เงินเดือนเข้าบัญชีธนาคาร ทุกสิ้นเดือน
 • รายได้ 20,000 – 30,000 บาท (ตามความสามารถ และ ประสบการณ์)
 • มีเบิกล่วงหน้าประจำเดือน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
 • ค่าน้ำมัน ค่าซ่อม มอเตอร์ไซต์ ตามความเป็นจริง (ใช้รถของบริษัทฯ และ ออกค่าใช้จ่ายให้หมด )หรือใช้มอเตอร์ไซต์ของตนเอง
 • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ต้องไม่มีประวัติคดีอาญา

มีระบบการจ่ายเงินเดือนที่ รวดเร็ว ทันสมัย เที่ยงตรง
ด้วยระบบ CASH MANAGEMENT ธนาคารกสิกรไทย

รายได้ดี มั่นคง ก้าวหน้า  ไม่เอาเปรียบ มีเงินใช้ทุกวัน
มีอนาคตเติบโตไปพร้อมบริษัทฯ   หมดปัญหาทางการเงิน