CallCenter 09-1912-9555
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30
ขอใบเสนอราคา

มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม


มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม
งานให้บริการรักษาความปลอดภัยถือว่าเป็นงานช่วยเหลือสังคมองค์กรธุรกิจอีกทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้เกิดความปลอดภัยงานให้บริการรักษาความปลอดภัยถือเป็นการช่วยเหลืองานตํารวจอีกทางหนึ่งแบ่งเบาภาระและสนับสนุนการสืบสวนกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆเพื่อตามจับอาชญากรได้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติ