CallCenter 09-1912-9555
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30
ขอใบเสนอราคา

มาตรฐานการด้านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย


มาตรฐานการด้านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย
เรามีมาตรฐานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ดี เพื่อเจ้าหน้าที่ รปภ.และสายตรวจของเราเพราะเราเชื่อว่าการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเป็นการเตรียม ความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของเราสำหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงสิ่งสำคัญ ของการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพสูงสุดคือการมีไหวพริบที่ดีสำหรับการทำงาน ด้านรักษาความปลอดภัยเป็นหนึ่งในนโยบายที่เราให้ความมั่นใจกับลูกค้าและยัง มีการพัฒนาความสามารถขั้นพื้นฐานผ่านการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดี อย่างต่อเนื่องอีกด้วย.