พฤติกรรมที่มีปฏิภาณไหวพริบ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดีต้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างมีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหา หรือตัดสินใจเองได้

ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบการกระทำของผู้อื่น หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบเจอเหตุการณ์ที่น่าสงสัย เช่นบุคคลพยายามเข้าถึงอาคารโดยผ่านหน้าต่าง เขาจะต้องสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจโดยไม่ลังเล

พฤติกรรมที่สามารถทนแรงกดดันได้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดัน ยกตัวอย่างเช่น หากเกิดสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องขับไล่ผู้เยี่ยมชมไปจากสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย เขาจะต้องสามารถควบคุมสถานการณ์และทำอย่างสงบได้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอีกฝ่ายก็ตาม

พฤติกรรมที่น่าเชื่อถือ

พฤติกรรมที่เชื่อถือได้ ถือเป็นรากฐานสำหรับงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยเท่านั้น สิ่งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็คือการตรงต่อเวลาในการเดินทางไปถึงที่ทำงานตามกำหนดเวลา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อคอยเฝ้าระวังพื้นที่ทั้งหมดที่กำหนดไว้

พฤติกรรมที่น่านับถือ

พฤติกรรมการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความเหมาะสม เมื่อถูกว่าจ้างเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมีความรับผิดชอบมาก ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้คนหรือทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเป็นคนที่ทำให้รู้สึกสบายใจและไว้วางใจได้ นอกจากนั้นต้องเป็นคนตรงไปตรงมาและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง