บริการรักษาความปลอดภัย ด้าน โรงพยาบาล

บริการรักษาความปลอดภัย ด้าน โรงพยาบาล

ภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ไปจนถึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลขนาดต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นความท้าทายในการวางแผนการรักษาความปลอดภัยที่ต้องเฉพาะเจาะจงสำหรับสถานที่นั้นๆ และจำเป็นจะต้องมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการรักษาความปลอดภัย เราใช้ทีมงานมืออาชีพในการวางแผนการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด
รายละเอียดการบริการ :

  1. ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกและการลาดตระเวนรอบพื้นที่
  2. การตรวจสอบของผู้เข้าเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ
  3. การประเมินเหตุการณ์เร่งด่วน หรือฉุกเฉิน
  4. ให้คำปรึกษาและการตรวจสอบการทำงาน
  5. การดูแลวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี หรือสารควบคุมต่างๆ
  6. การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน /การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ
  7. การฝึกอบรมและให้คำแนะนำกับบุคลากรภายในโรงพยาบาลทั้งหมด
  8. การควบคุมสารชีวภาพให้มีประสิทธิภาพ