ถ้าเลือกได้ อย่าให้เจ้าหน้าที่ รปภ.ทำ

หัวข้อแรก คือ อย่าให้ รปภ.ทำ ผิดระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของบริษัท
หัวข้อสองคือ อยากให้ รปภ.ทำ ตามระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ รปภ.ทำผิดระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของบริษัท เพราะ รปภ. ปล่อยปละละเลย เช่น หน้าที่เกี่ยงกับการเก็บเอกสาร และ/หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างมอบไว้ให้ รปภ. เก็บรักษาไว้ คือกุญแจห้อง , กุญแจรถยนต์ ฯลฯ สำหรับส่งคืนแก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของกิจการ เพราะต้องเป็นหน้าที่ของ รปภ. ที่ต้องรักษาไว้ แต่ รปภ.กลับกระทำผิดวินัย ผิดระเบียบ กฎ ข้อบังคับเองเอากุญแจห้องไปไขเข้าไปนอนแล้วเปิดแอร์ด้วย เพราะไม่คิดว่าผู้ว่าจ้างจะจับได้ และอีกกรณีหนึ่งเอากุญแจรถไปไขรถยนต์เข้าไปนอนพร้อมสตาร์ทรถ เพื่อเปิดแอร์จะได้เย็นสบาย โดยไม่ทราบว่ารถจอดอยู่ในจังหวะเกียร์อะไร หากเข้าเกียร์ค้างไว้ ไม่ว่าเดินหน้าหรือถอยหลัง เมื่อสตาร์ทรถแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุทันที ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของนายจ้างได้หากรปภ.ปฏิบัติได้ตามหัวข้อแรกและหัวข้อที่สองดังกล่าวข้างต้น แล้วหน่วยงานต่างๆ จะไม่มีขาดจุด ละทิ้งหน้าที่ หลับเวร เมาสุรา หรือ ฯลฯ ที่พบเป็นประจำจะหยุดในวันหลังเงินเดือนออกเสียส่วนมาก แม้แต่บริษัทต่างๆ จะหามาตรการบทลงโทษอย่างไร ก็ไม่เข็ดหรือ จดจำเลย สรุปแล้วไม่กลัว