คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย FAQ

::เกี่ยวกับบริษัท มาตรฐาน การให้บริการ::

Q : แทคการ์ด คือใคร ?
A : บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

Q : แทคการ์ดให้บริการอะไรบ้าง ?
A : ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย และวางระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยความชำนาญเฉพาะด้านพร้อมวางแผนด้วยทีมงานมืออาชีพ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีด้านรักษาความปลอดภัย CCTV , GUARD TOUR , CLOUD SYSTEM TECHNOLOGY

Q : เพราะอะไร และทำไมจึงเลือกใช้บริการจาก แทคการ์ด แทนการ จัดตั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทเอง ?
A : การใช้บริการของ แทคการ์ด ช่วยให้คุณหมดปัญหาเรื่องการจ้างแรงงานและ
สวัสดิการพนักงาน หรือถ้าไม่พอใจการทำงาน สามารถเปลี่ยน ได้ โดยง่าย เพียงยก
โทรศัพท์แจ้งให้ทราบข้อบกพร่องในการทำงาน รวมถึงการตรวจสอบการทำงาน ของ
รปภ เพราะเรามีหน่วยปฏิบัติการสายตรวจ ตลอด 24 ช.ม. คอยรับเรื่องแก้ไขปัญหา

Q : แทคการ์ด แตกต่างจากบริษัท รักษาความปลอดภัยทั่วไป อย่างไร ?
A : จุดเด่นของ แทคการ์ด คือพร้อมให้บริการ เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในการทำงานชัดเจน ด้วยกำลังพนักงาน รปภ.ที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรม
ติดตามงาน ควบคุมอย่างใกล้ชิด รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ไม่พลาดทุกการติดต่อ เนื่องจากเรามีช่องทางในการติดต่อ ผู้ควบคุม สั่งการ ร้องเรียนการทำงานชัดเจน

 

::สวัสดิการพนักงาน::

Q : ทำไมพนักงาน รปภ. ที่มีคุณภาพ เลือกที่จะอยู่และทำงานกับ แทคการ์ด ?
A : เพราะเรา แทคการ์ด มีสวัสดิการให้กับพนักงาน รปภ. และผลตอบแทนที่สูงกว่าแรงงาน
ขั้นต่ำ และสูงกว่าบริษัทคู่แข่ง เพราะฉะนั้น รปภ.ที่มีคุณภาพ จะทำให้ท่านปลอดภัย และไว้วาง
ใจได้ ในการปฏิบัติหน้าที่

Q : แทคการ์ด มีสวัสดิการ ตามกฏหมายหรือไม่ ?
A : แทคการ์ด มีการส่งประกันสังคมทุกนาย ส่งเงินกองทุนเงินทดแทน มีสวัสดิการ วันหยุด ลาป่วย วันหยุดนขัตฤกษ์

Q : นอกเหนือจากสวัสดิการ ตามกฏหมายแล้ว แทคการ์ด ยังมีสวัสดิการอะไรให้ พนักงาน รปภ.อีกหรือไม่ ?
A : แทคการ์ด ได้มีการซื้อประกันชีวิต ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกนาย คุ้มครองผ่านการจ่ายจากระบบบัญชีธนาคาร พร้อมกันนี้ทาง แทคการ์ด ยังให้สวัสดิการ พนักงาน รปภ. ในการเบิกเงินล่วงหน้า เบิกเงินรายวัน เบิกเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยไม่คิดดอกเบี้ยใด ๆ ให้เป็นสวัสดิการพนักงาน มีการให้เงินช่วยเหลืองานบุญ งานบวช งานฌาปณกิจ

 

::องค์กรรับรองมาตรฐาน::

Q : แทคการ์ด มีองค์การ สมาคม รับรอง หรือเป็นสมาชิก สมาคม หรือไม่?
A : แทคการ์ด เป็นสมาชิกสมาคม ฯลฯ

สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย แห่งประเทศไทย SSAT(สมาชิกสามัญตลอดชีพ)

สมาคมวิชาชีพรักษาความปลอดภัย แห่งประเทศไทย (สมาชิกสามัญ)

สมาคมรักษาความปลอดภัย แห่งประเทศไทย (สมาชิกสามัญตลอดชีพ)

ผู้บริหารผ่านการอบรม Eximinor จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่

 

::การขอข้อมูล เพื่อพิจารณาการให้บริการ::

Q : ลูกค้า ของ แทคการ์ด คือใคร ?

A : บริษัท สำนักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ อาคารสำนักงาน ธนาคาร งานแสดงสินค้าต่าง ๆ หน่วยงานราชการ
โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม โรงงาน ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนตร์

 

Q : ลูกค้า ติดต่อ สอบถามรายละเอียด แทคการ์ด เพื่อให้ข้อมูลการให้บริการ ได้อย่างไร ?

A : ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 02-948-8181 , 089-145-9996 , 091-912-9555 แบบฟอร์มตอบกลับทางเว็บไซต์ www.TactGuard.com อีเมล์ : Contact@tactguard.com หรือ Line@  @TACTGUARD

 

Q : แทคการ์ด มีขั้นตอนการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างไร ?

A : ขั้นตอนการบริการ

1. เสนอราคามาตรฐาน (ขั้นต้น)ตามข้อมูลเบื้องต้นในการติดต่อแยกตามประเภทธุรกิจ และพื้นที่ ๆ ให้บริการ

2.นัดเข้าประเมินสถานที่ให้บริการ พร้อมทั้งนำเสนอ(Present)การให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้า

3.นำข้อมูลกลับมาวางแผนพิจารณาเงื่อนไขการให้บริการ เพื่อความสอดคล้องกับลักษะธุรกิจ ความเสี่ยง ความยากง่ายของงาน เพื่อพิจารณา อัตราค่าบริการ วงเงินประกันความเสียหาย เงื่อนไขการชำระค่าบริการ (ขั้นสุดท้าย)

4.ตอบรับการให้บริการ ตามเงื่อนไขการให้บริการที่ตกลง กำหนดเป็นสัญญาว่าจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย จัดทำเป็นสัญญาพร้อมเอกสารบริษัทฯ พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

5.เซ็นสัญญา ลงนามร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

6.เตรียม บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย

**เพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการเซ็นสัญญา ไม่น้อยกว่า 7 – 30 วัน ก่อนวันเริ่มสัญญา (ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย)