กิจกรรม KOOROO

TACTGUARD ร่วมมือกับ KOOROO แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งปลอดภัยและประหยัด

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา บริษัท รักษาความปลอดภัย แทคการ์ด จำกัด ได้รับเกียรติจากบริษัท วิน วิน เอ็นเนอร์ยี่ โกลบอล จำกัด เข้ามาจัดกิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ กล่องคูรู (Kooroo Performance Kit) แก่ทีมรักษาความปลอดภัย โดยเป็นกล่องนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้รถจักรยานยนต์สามารถเติมน้ำมัน E85 ได้ ถือว่าเป็นตัวช่วยที่เหมาะแก่ทีมสายตรวจของเราที่จะต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการออกปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ทีมงาน Kooroo ได้มีการแจกผลิตภัณฑ์ให้แก่ทีมรักษาความปลอดภัยของเราได้นำไปทดลองใช้ฟรีๆกันอีกด้วย