กิจกรรม ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1

TACTGUARD ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ในชื่อว่า ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1  โดยจัดขึ้นโดยกลุ่ม ผู้ประกอบการร่วมกันสโมสร ตำรวจ และผู้เกี่ยวข้องอีกหลายๆ ภาคส่วน