กิจกรรม ฝึกอบรม รปภ

บริษัท รักษาความปลอดภัยแทคการ์ด จำกัด ได้ส่งพนักงาน รปภ.ในสังกัด เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ธุรกิจฯ 2558 โดย รปภ.ของเราทุกนายจะได้เป็น รปภ.รับอนุญาต สามารถประกอบวิชาชีพ ได้โดยถูกต้องตามกฏหมาย.