CallCenter 09-1912-9555
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30
ขอใบเสนอราคา

กิจกรรม ฝึกอบรม รปภ

บริษัท รักษาความปลอดภัยแทคการ์ด จำกัด ได้ส่งพนักงาน รปภ.ในสังกัด เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ธุรกิจฯ 2558 โดย รปภ.ของเราทุกนายจะได้เป็น รปภ.รับอนุญาต สามารถประกอบวิชาชีพ ได้โดยถูกต้องตามกฏหมาย.