การคัดสรรบุคลากร

การคัดสรรบุคลากร

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

  1. ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 – 45 ปี
  2. ความสูง 165 ซม. หรือมีความเหมาะสม
  3. มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัท ฯ
  4. เคยผ่านงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกเป็นทหารมาก่อน

แหล่งที่มาของบุคลากร

  1. รปภ. เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่คัดเลือกให้ได้ตามคุณสมบัติ
  2. การจ้างค่าแรงสูงกว่า เพื่อจะมี รปภ.ย้ายเข้ามาสมัคร ทำให้มีโอกาสในการคัดเลือกมาก
  3. ตามสายการจัดหางานที่บริษัท ฯ วางใจ

 การคัดเลือกและตรวจสอบพนักงานที่เข้ามาทำงาน

  1. คัดเลือกตามคุณสมบัติที่บริษัท ฯ กำหนดไว้
  2. จัดทำประวัติพนักงานโดยละเอียด ส่งให้ผู้ว่าจ้างทุกนาย
  3. ส่งประวัติตรวจสอบตามขั้นตอนของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม